Ο Έλληνας Παραγωγός Στην Ψηφιακή Εποχή

Μετατρέπουμε τις προκλήσεις που επιφέρει η αντιμετώπιση της πανδημίας, σε ευκαιρίες ανάπτυξης για την επόμενη μέρα.

Αποτελούν κεντρικές επιλογές της κυβερνητικής πολιτικής:

Η εξασφάλιση της επάρκειας αγρο-διατροφικών προϊόντων στην αγορά, με την ψηφιακή ενδυνάμωση της εφοδιαστικής αλυσίδας «από το χωράφι, στο ράφι και στο πιάτο του καταναλωτή».

Η άμεση προώθηση των αγροτικών προϊόντων, και ιδιαίτερα των νωπών και ευαλλοίωτων, που μένουν αδιάθετα εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η παροχή υπηρεσιών ψηφιακής προβολής και η ανάδειξη της ποικιλίας, της ποιότητας και των τοπικών χαρακτηριστικών των Ελληνικών αγροτικών προϊόντων.

Η άμεση ενημέρωση για την παροχή νέων θέσεων απασχόλησης στην αγροτική παραγωγή.

Είμαι Παραγωγός

Δίνουμε διέξοδο στους Αγρότες – Παραγωγούς που έχουν πληγεί από την πανδημία και τα μέτρα αντιμετώπισής της.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρέχει στους Έλληνες αγρότες (Γεωργούς, Κτηνοτρόφους και Αλιείς), στους αγροτικούς συνεταιρισμούς και στις ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, την ψηφιακή υπηρεσία «Greek Farms».Η νέα υπηρεσία αποτελεί το «πρώτο ψηφιακό βήμα» στην προσπάθεια μετάβασης σε μία νέα εποχή. Η υπηρεσία διασυνδέει ψηφιακά τους συντελεστές της αγροτικής παραγωγής με την αγορά, ανοίγοντας νέους δρόμους για τη διάθεση των προϊόντων.

Οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν καθημερινή ενημέρωση, προς τις εμπορικές επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης αγροτικών προϊόντων, για τη διαθέσιμη παραγωγή τους και τα πιστοποιητικά που τη συνοδεύουν.

Επιπλέον, η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα στους εργοδότες αγροτικών εργασιών να ανακοινώνουν νέες θέσεις εργασίας εργατών γης.

Για τους αγρότες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του ΥΠΑΑΤ και για τους συνεταιρισμούς που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων Συλλογικών Φορέων δεν απαιτείται εγγραφή στη νέα πλατφόρμα. Για την είσοδο στην εφαρμογή θα απαιτηθούν οι κωδικοί πρόσβασης του TAXISnet του φυσικού ή νομικού προσώπου, αντίστοιχα.

Είσοδος στην υπηρεσία

Είμαι Έμπορος

Ανοίγουμε παράθυρο ευκαιρίας στον εμπορικό κόσμο για τη σύναψη νέων συνεργασιών.

Η υπηρεσία «Greek Farms» προσφέρει νέες ψηφιακές δυνατότητες (Β2Β) στις εμπορικές επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης, έτσι ώστε να έρθουν σε επαφή με δυναμικούς αγρότες – παραγωγούς.

Οι εμπορικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης ανά κατηγορία και είδος προϊόντος, σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, εντοπίζουν τη διαθέσιμη παραγωγή και με βάση γεωγραφικά κριτήρια, για την καλύτερη οργάνωση των αγορών τους και της μεταφοράς.

Οι έμποροι που θα αξιοποιήσουν την ψηφιακή υπηρεσία «Greek Farms» απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΜΗ. Η είσοδός τους στην υπηρεσία πραγματοποιείται με τους κωδικούς TAXISnet του ΑΦΜ της εμπορικής τους δραστηριότητας.

Είσοδος στην υπηρεσία

Είμαι Καταναλωτής

Αξιοποιούμε την τεχνολογία προς όφελος της κοινωνίας.

Ολοένα και περισσότεροι Έλληνες καταναλωτές αναζητούν αγροτικά προϊόντα από την πηγή. Αγροτικές μονάδες με εξαιρετικής ποιότητας, πιστοποιημένα προϊόντα, επιχειρούν να προσεγγίσουν την αγορά λιανικής πώλησης για να προσφέρουν τα προϊόντα τους κατευθείαν στους τελικούς καταναλωτές.

Η ψηφιακή υπηρεσία «Greek Farms» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προσφέρει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να εντοπίζουν εύκολα με ένα “κλικ” τους Έλληνες παραγωγούς και να λαμβάνουν πληροφορίες για τα προϊόντα τους.

Η χρήση της υπηρεσίας από τους καταναλωτές είναι ελεύθερη. Δεν απαιτείται εγγραφή. Οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες εκείνων των παραγωγών που έχουν επιλέξει να απευθυνθούν και στον τελικό καταναλωτή (B2C).

Είσοδος στην υπηρεσία

Προσφορά Εργασίας

Ψηφιακές ευκαιρίες απασχόλησης για όλους

Η υπηρεσία «Greek Farms» προσφέρει λύση σε ένα από τα σημαντικά προβλήματα της παραγωγικής διαδικασίας στον αγροτικό κλάδο. Παρέχει ψηφιακή διασύνδεση της προσφοράς και ζήτησης θέσεων εργασίας στην παραγωγή, συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία και συσκευασία αγροτικών προϊόντων.

Οι αγρότες, οι αγροτικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί αναρτούν τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες τους σε εργατικό προσωπικό και δίνουν πληροφορίες για τη σύναψη συμφωνιών εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι αποκτούν άμεσα πρόσβαση, χωρίς εγγραφή και χωρίς κωδικούς, στην ψηφιακή υπηρεσία και αναζητούν διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην περιοχή που τους ενδιαφέρει.

Είσοδος στην υπηρεσία